ⓘ အလယ်ရွာ၊ မိုးဒါး, အလယ်. အလယ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ မိုးဒါး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၂၅ ဖြစ်သည်။ ..

                                     

ⓘ အလယ်ရွာ၊ မိုးဒါး (အလယ်)

အလယ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ မိုးဒါး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၂၅ ဖြစ်သည်။