ⓘ အာလကပ္ပ, တောင် ရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်. အာလကပ္ပ ရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ အာလကပ္ပကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁ ..

                                     

ⓘ အာလကပ္ပ (တောင်)ရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်

အာလကပ္ပ ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ အာလကပ္ပကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၁၂၆ ဖြစ်သည်။