ⓘ အာရ်ကြိမ်ရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်. အာရ်ကြိမ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ကျောက်ကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကု ..

                                     

ⓘ အာရ်ကြိမ်ရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်

အာရ်ကြိမ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ကျောက်ကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၈၇၀ ဖြစ်သည်။