ⓘ အပြင်လိပ်ခက်ရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်. အပြင်လိပ်ခက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ဆယ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၇၀၄ ဖြ ..

                                     

ⓘ အပြင်လိပ်ခက်ရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်

အပြင်လိပ်ခက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ဆယ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၇၀၄ ဖြစ်သည်။