ⓘ အဖွဲ့စက်ရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်. အဖွဲ့စက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကံပုလဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၉၈ ဖြစ်သည်။ ..

                                     

ⓘ အဖွဲ့စက်ရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်

အဖွဲ့စက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကံပုလဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၉၈ ဖြစ်သည်။